برچسب: ارنیش

رژیم غذایی طیف اورنیش

رژیم غذایی طیف اورنیش دکتر دیوید اورنیش می‌گوید: تمام رویکردها را به فراموشی بسپارید. این رژیم پیرامون ممنوع کردن مواد غذایی در آخرین برنامه‌ ی رژیم غذایی او نیست. او غذاها را از سالم‌ ترین غذاها (گروه ۱) تا زیاده رو ترین (گروه ۵) رتبه‌ بندی می‌کند. به طور کلی، هر چقدر شما به غذاهای […]