برچسب: اضافه وزن در کودکان

کاهش وزن در کودکان با این توصیه ها

کاهش وزن در کودکان با این توصیه ها

کاهش وزن در کودکان با این توصیه ها

خطر ابتلا به اضافه وزن و چاقي در كودكاني كه والدين چاق دارند و يا از مادران ديابتي متولد مي‌شوند، بيشتر از ساير كودكان است

اضافه وزن و چاقي يكي از مشكلات بهداشتي – تغذيه‌اي در جهان و ايران است. تعداد مبتلايان به اضافه وزن و چاقي هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران در حال افزايش است.