برچسب: دوپامین

عوامل اصلی انگیزه و حرکت، دوپامین

عوامل اصلی انگیزه و حرکت، دوپامین

عوامل اصلی انگیزه و حرکت، دوپامین دوپامین چیست؟ یک پیام‌رسان مهم در مغز است که عملکرد‌های بسیار زیادی دارد و بر انگیزه، حافظه، توجه و حتی تنظیم حرکات بدن تاثیر می‌گذارد. هنگامی که این ماده به میزان زیاد در بدن ترشح می‌شود، احساس لذت و رضایت از به دست آوردن پاداش را می‌سازد. این احساسات […]