برچسب: سوسیس

اطلاعات تغذیه ای خودتان را محک بزنید

اطلاعات تغذیه ای خودتان را محک بزنید         اگر نگران سلامت خودتان و خانواده تان هستید و نمی دانید بین مواد غذایی مشابه، انتخاب کدامشان به صرفه تر و سالم تر است، خواندن این پرسش و پاسخ ها می تواند کمک تان کند…. ۱) گوشت قرمز یا سوسیس؟ ▪ گوشت قرمز: یک […]