برچسب: سونا

کاهش وزن با سونا

کاهش وزن با سونا

کاهش وزن با سونا مکانیسم ساده ی سونای خشک تشکیل شده از یک صندلی چوبی که زیر آن یک بخاری برقی وجود دارد. این صندلی چوبی در محفظه ای قرار دارد که اصطلاحا به آن دیگ چوبی می گویند. وقتی شخص مراجعه کننده روی این صندلی می نشیند، دور او را دیوارهای فرا گرفته و […]