برچسب: گمراه کننده

اطلاعات گمراه کننده ای که متخصصان تغذیه از بیماران خود می شنوند

اطلاعات گمراه کننده ای که متخصصان تغذیه از بیماران خود می شنوند توصیه ها و اشتباهات زیادی در رابطه با کاهش وزن وجود دارد که متخصصین تغذیه امید دارند آن ها را به فراموشی بسپاریم و به جای آن ها روش های اثبات شده را جایگزینشان کنیم. حذف مصرف گلوتن تا زمانی که حساسیت به […]